Aktualne oferty pracy

Operator defektoskopu / kontroler jakości

  <img src="logo-rapid_1.png"alt="Logo Rapid"/>

<img src="black-and-white-blueprint-blur-716661.jpg"alt="rysunek techniczny"/>

OPERATOR DEFEKTOSKOPU/

 KONTROLER JAKOŚCI

Miejsce pracy: Opole, Katowice-Ligota

 

 

Zakres odpowiedzialności:

- dobór procedury i techniki badawczej do zlecenia

- obsługa defektoskopów, interpretacja wskazań

- obsługa wyposażenia pracowni badań niszczących

- zakwalifikowanie wykrytych niezgodności

- sporządzanie raportu wykonanych badań

Wymagania na stanowisko:

- umiejętność pracy z dokumentacją techniczną,

- uprawnienia: VT2, MT2, PT2, UT2, RT2, badania niszczące, metalografia

- wiedza z zakresu techniki turbinowej, kotłowej

- obsługa urządzeń biurowych, w tym pakietu MS Office

- znajomość procesów spawalniczych i zagadnień jakości będzie dodatkowym atutem

- dobra organizacja pracy, dyspozycyjność- praca w godzinach nocnych

- mobilność

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie

-atrakcyjne wynagrodzenie

Do CV prosimy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Klikając przycisk "Zgłoś kandydaturę" wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podane w aplikacji Dane Osobowe będą przetwarzane przez Firmę Rapid Artur Matysiak Orzesze 43-180, ul. Jaśkowicka 18 (Administratora Danych) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, uprawnienia, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. hobby, wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, wyrażonej w chwili wykonania zgłoszenia rekrutacyjnego. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji.

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii, aktualizacji, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych (na których przetwarzania wyraził/a Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane udostępnione przez Pana/Panią przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 roku, a gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat. Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W każdym momencie może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę, lub dokonać zmian, kontaktując się pod adresem: biuro@rapidgroup.pl, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Aplikuj teraz