Aktualne oferty pracy

BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i niezagrażających zdrowiu warunków pracy.

Realizacja tego wymogu wyraża się przez zagwarantowanie wszystkim pracownikom niezbędnych szkoleń BHP. Wymóg ten dotyczy zarówno osób dopiero rozpoczynających pracę, jak również tych zatrudnionych od dłuższego czasu.

RapidGroup dba, by przyjmowane osoby były profesjonalnie przygotowane do pracy. Nasza obsługa BHP nie ogranicza się jedynie do ciekawych i pouczających szkoleń BHP oraz szkoleń przeciwpożarowych, ale także wyposażamy firmy w ubrania oraz sprzęt BHP.